Egzekwowanie praw pracowników stanowi priorytet dla Państwowej Inspekcji Pracy, która już po raz trzeci prowadzi kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy. Dwie wcześniejsze inspekcje wykryły nieregulaminowości, które, według Związku Zawodowego Świdniczanie, do tej pory nie zostały naprawione. Związek nie wyklucza możliwości zwrócenia się z wnioskiem o interwencję do prokuratury.

Sytuacja dotyczy zrównania wynagrodzeń pracowników o różnym stopniu wykształcenia, co jest głównym punktem sporu. Jacek Wolszczak, lider Związku Zawodowego „Świdniczanie”, podkreśla, że od trzech lat dążą do wprowadzenia różnorodności w systemie płacowym, który obecnie jest dosłownie spłaszczony – wszyscy pracownicy zarabiają tyle samo. Na ten problem zwraca uwagę również Państwowa Inspekcja Pracy, która przeprowadzała kontrolę w odpowiedzi na zawiadomienie ze strony „Świdniczan”.

Kierujący wałbrzyskim oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy, Dariusz Klimecki, wyjaśnia, że kontrole przeprowadzone w latach 2022 i 2023 miały na celu sprawdzenie, czy pracodawca przestrzega praw pracowniczych. Kontrola z 2022 roku skupiała się na zbadaniu stosowania przepisów dotyczących udziału związków zawodowych w tworzeniu regulaminów wynagradzania oraz ochronie wynagrodzenia za pracę. Z kolei kontrola z 2023 roku obejmowała m.in. przestrzeganie zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników.