W uroczystym spotkaniu, które miało miejsce z okazji ćwierćwiecza istnienia powiatu świdnickiego oraz jego samorządu, uczestniczyli między innymi samorządowcy związani z powiatem, przedstawiciele gmin, regionów partnerskich oraz parlamentarzyści. To wydarzenie było doskonałym momentem na podsumowanie ostatnich lat, wyrażenie wdzięczności oraz oficjalne nawiązanie partnerskich stosunków z powiatem poznańskim.

Starosta świdnicki, Piotr Fedorowicz, przypominał o 25-letniej historii samorządu powiatowego, który aktywnie działał na korzyść regionu poprzez realizację różnorodnych inicjatyw i inwestycji. Szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i rozwoju regionu były cztery kluczowe projekty: budowa Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec”, utworzenie szkoły specjalnej w Świdnicy, stworzenie siedziby dla pogotowia ratunkowego także w Świdnicy oraz realizacja drogi powiatowej 3396D.

Starosta zauważył jednak, że nie tylko inwestycje stanowiły o wartości mijających 25 lat. Członkowie samorządu powiatowego, którzy aktywnie zaangażowali się w działania na rzecz społeczności, również byli integralną częścią tej historii. Fedorowicz podkreślił wyjątkowość funkcjonowania samorządu, który przez sześć kadencji, niezależnie od kierownictwa, nigdy nie był poddawany próbie odwołania zarządu lub członka zarządu. Mimo napięć i debat, decyzje dotyczące kluczowych inicjatyw dla regionu zawsze padały jednomyślnie, co przyczyniło się do ich skutecznego wdrożenia.