26 października, czwartek, był dniem pełnym emocji dla miłośników filatelistyki. Dokładnie o godzinie 11:00 wydarzył się niecodzienny moment – otwarcie wystawy filatelistycznej. Wspólnymi siłami, uderzając w autentyczny dzwon z dziewiętnastowiecznego parowozu, inaugurację przeprowadzili przedstawiciele Polskiego Związku Filatelistów Zarządu Koła nr 1 im. Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki – Paweł Dziurzyński i Tadeusz Gawlicki. Byli oni wspomagani przez Janusza Kujata z Stowarzyszenia Targira oraz przez Tobiasza Wysoczańskiego, zastępcę burmistrza Świebodzic.

Na to wyjątkowe wydarzenie zaproszeni zostali liczni goście. W gronie zaproszonych znaleźli się m.in.: sekretarz miasta Sabina Cebula, radny Jan Klepiec, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Beata Wiciak czy Ryszard Satyła, prezes Firmy Termet S.A.. Udział wzięli również dyrektor OGN PKP S.A Tadeusz Szulc, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Sylwia Wawrzyńczak oraz prezes Okręgu Wałbrzyskiego Filatelistyki Henryk Jeziorski. Obecni byli także przewodniczący Sądu Konkursowego Artur Marsy, przedstawiciele Poczty Polskiej oraz młodzież zafascynowana filatelistyką.

Uroczystość otwarcia ekspozycji poprowadzili Paweł Dziurzyński, przewodniczący koła filatelistów, i Tadeusz Gawlicki – Przedstawiciel Koła. Byli oni wspierani przez Prezesa Stowarzyszenia, Janusza Kujata. Tobiasz Wysoczański, zastępca burmistrza miasta, podziękował Polskiemu Związkowi Filatelistów za ich nieustanne dążenie do zachowania tradycji filatelistycznej w Świebodzicach. Wyraził również wdzięczność za niezmierne zaangażowanie w rozwijanie działalności koła oraz za sprawną i owocną współpracę z miastem.