Miasto postanowiło pomóc wolno żyjącym kotom i i je dokarmić. W akcję włączyli się mieszkańcy Świebodzic. To wspaniała, empatyczna postawa. Nie na co dzień myśli się w ten sposób o bezpańskich zwierzętach.

W dniu 24 marca w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach odbyło się spotkanie dla społecznych opiekunów kotów wolno żyjących z terenu całej gminy.

Na spotkanie przybyły osoby na co dzień pracujące w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy. Reprezentantką placówki była pani Adrianna Kaszuba – Kierownik Schroniska w Świdnicy oraz weterynarz z Gabinetu Weterynaryjnego „Krevetki” ze Świebodzic – pani Monika Łoś. 

Oprócz formy informacyjnej, spotkanie miało także wymiar edukacyjny. Tego dnia można było sporo dowiedzieć się o opiece nad kotami wolno żyjącymi, ich najczęstszych schorzeń, sposobie żywienia oraz pielęgnacji. 

Do MDK przybył Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, który podziękował serdecznie mieszkańcom za zaangażowanie i wielką empatię. Otaczanie bezpańskich kotów odpowiednią troską oraz dokarmianie ich to niecodzienna, ale ważna czynność, która wpływa na rozwój pozytywnych relacji, współczucia i odpowiedzialności, szczególne tej zbiorowej. Wysoczański podkreślił, że frekwencja na spotkaniu była bardzo wysoka i  potwierdza, jak wielkie serca mają mieszkańcy Świebodzic. 

Po spotkaniu została wydana karma dla karmicieli kotów wolno żyjących, a w wydawaniu karmy uczestniczyli pracownicy wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego.