Chcesz zgłosić projekt? Masz czas do jutra

Budżet Obywatelski miasta Świebodzice to projekt na tyle ważny dla nas wszystkich, że możemy decydować na jakie cele i inwestycje (również wydarzenia sportowe i kulturalne) zostaną przeznaczone nasze podatki. Obywatele mają prawo do zgłaszania własnych projektów. W tym roku projekty do BO Świebodzic mogą być składane do Urzędu Miasta jedynie do jutra, tj. do 28 lutego.

Warunki składania projektów

Projekt do BO może składać każdy, kto zamieszkuje na terenie gminy Świebodzice oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Projekt musi dotyczyć przedsięwzięcia, które będzie realizowane na terytorium gminy Świebodzice oraz zostanie wykonane w ramach zadań własnych gminy. Każdy mieszkaniec może zgłosić wiele projektów. Jednakże każdy projekt powinien otrzymać co najmniej trzy podpisy popierających go mieszkańców. Projekty mogą być składane jedynie w formie papierowej. Aby projekt został dopuszczony do głosowania, musi najpierw zostać sprawdzony przez komisję, która oceni, czy zostały spełnione wszystkie warunki formalne.