W połowie listopada ubiegłego roku, Burmistrz Miasta Paweł Ozga przedłożył w biurze Rady Miejskiej oraz w Regionalnej Izbie obrachunkowej projekt budżetu Gminy Świebodzice na 2022 r. Oprócz tego zadeklarował również uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na rok 2022-2030.

Projekt budżetu przedstawiony przez Burmistrza wydaje się być odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców.

Budżet Gminy na rok 2022 to:

 • Dochody w wysokości 100 576 819 zł (mniejsze o 3 138 245 zł w stosunku do roku ubiegłego).
 • Wydatki w wysokości 106 594 722 zł.

Ponad 10 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje. Miasto planuje między innymi:

 • Budowę ulicy Bocznej;
 • Budowę chodnika przy ul. Jeleniogórskiej;
 • Budowę drogi gminnej na Os. Piastowskim;
 • Poprawę bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych;
 • Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (budowa komunikacji i infrastruktury) w rejonie ulic Dąbrówki, Fieldorfa i Andersa 
 • Wykonanie odwodnienia, uporządkowanie terenu podwórek przy ulicy Jeleniogórskiej;
 • Remont i przebudowę budynków Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z otoczeniem;
 • Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej (ul. Długa, Lotnicza, Sienna, Olszańska, Strefowa);
 • Przebudowę wraz z modernizacją kompleksów sportowo-rekreacyjnych
  (ul. Rekreacyjna 1 i ul. Mieszka Starego 6).

Zadania współfinansowane w ramach otrzymanych środków zewnętrznych i dotacji:

 • „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”,
 • „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach”,
 • „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
 • „Cyfrowa gmina”,
 • „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Świdnicka 50, Świebodzice”,
 • „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Wolności Świebodzice”,
 • „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
 • „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + II w Świebodzicach”
 • „Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach” .
 • Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice wraz z budową stacji ładowania”.