Gmina Świebodzice informuje, że chce przystąpić do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Będzie trwało rozeznanie, czy mieszkańcy gminy w ogóle potrzebują takiego wsparcia.

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania. Owe bezpieczeństwo ma zostać osiągnięte poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

“Korpus Wsparcia Seniorów” skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Działania programu

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I – ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, tj.:

  • wsparcie społeczne,
  • ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • wsparcie psychologiczne,
  • wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Moduł II – ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Osoby, które spełniają wymogi programu i są zainteresowane uzyskaniem wsparcia proszone są o telefoniczny kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach z siedzibą przy ul. Świdnickiej 7 pod numerem 74/666 95 87 w terminie do dnia 11.02.2022 r.