Na zaproszenie burmistrza Świebodzic, Pawła Ozgi, wyjątkowy gość udał się w odwiedziny do miejskiego ratusza. W poniedziałek 1 lipca, w murach tej instytucji pojawił się Maciej Więcek. Więcek jest znanym społecznikiem oraz reprezentantem Stowarzyszenia Bona-Fide. Jest również doświadczonym Kierownikiem Kuratorów w Świdnicy i zajmuje się organizacją różnego rodzaju akcji charytatywnych oraz zawodów sportowych. Dodatkowo, jest również znany jako konferansjer.

Podczas tego spotkania, obecny był również Zastępca Burmistrza Miasta, Tobiasz Wysoczański. Osobą, która ostatnio doceniła pracę Macieja Więcka jest Wiceminister Sprawiedliwości, Maria Ejchart. To właśnie ona wręczyła Kierownikowi Kuratorów medal Les Veritas Iustitia. Medal ten przyznawany jest osobom zasłużonym dla wymiaru sprawiedliwości. Wręczenie medalu miało miejsce podczas Święta Kuratorskiej Służby Sądowej.

Właśnie z tej okazji, podczas dzisiejszego spotkania, Burmistrz Miasta Paweł Ozga postanowił osobiście pogratulować Maciejowi Więckowi zdobycia nagrody. Ozga podkreślił, że nagrodzony wykazuje piękną i szlachetną postawę oraz ogromne zaangażowanie w życie Miasta Świebodzice i jego Mieszkańców. Burmistrz docenił też bezinteresowną pomoc Więcka dla potrzebujących, jego kreatywność oraz trud wkładany w dotychczasową pracę. Podziękował za otwartość i życzliwość. Na zakończenie spotkania, burmistrz przekazał Maciejowi Więckowi list gratulacyjny, słodycze oraz bluzę z logo promującym Miasto Świebodzice. Informacje o tym spotkaniu zostały przekazane przez Urząd Miejski w Świebodzicach.