W tym roku absolwenci z powiatu świdnickiego dokonują rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej za pomocą systemu vEdukacja. Łączna liczba osób korzystających z tego systemu wyniosła 1336, z czego szkołę 1 wyboru podlegającą pod powiat wybrało 1204 uczniów, natomiast aż 132 wybrało szkołę poza granicą powiatu.

Statystyka wyboru szkół przez absolwentów szkoły podstawowej

Standardowo najwięcej osób, bo aż 50% jako swoją kolejną szkołę wybrało liceum ogólnokształcące, 43% technikum, a tylko ok. 10% zdecydowało się na wybór szkoły branżowej.

Największe zainteresowanie wśród liceów spadło na I II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, a także klasę siatkarską w V LO.

W przypadku szkół technicznych najwięcej osób wybrało Zespół Szkół Ekonomicznych, drugie miejsce zajmuje Zespół Szkół Mechanicznych, a podium zamyka Zespół Szkół Budowlanych w Świdniku.

Informacje odnośnie przebiegu rekrutacji

14 lipca minął ostateczny termin oddania do szkół świadectw ze szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Po przeprowadzonej weryfikacji w szkołach, 22 lipca wywieszone zostały listy z osobami, które zakwalifikowały się do wybranych placówek. Następnym etapem było doniesienie oryginalnych dokumentów najpóźniej do 30 lipca, aby 2 sierpnia udostępnić ostateczną listę osób przyjętych.

Dla niektórych uczniów, którzy zmuszeni są wziąć udział w tzw. rekrutacji uzupełniającej, wszystko może potrwać do 14 sierpnia.