Remont ulicy Kasztanowej w Świebodzicach stwarza poważne utrudnienia dla kierowców i rowerzystów, zwłaszcza tych, którzy wybierają się w kierunku dzielnicy Pełcznica. Droga dojazdowa jest tymczasowo niedostępna, a zamiast niej wytyczono trasy objazdowe.

Podczas trwania remontu ul. Kasztanowej, odcinek drogi od bramy parku przy Zamku Książ do niewielkiego ronda, które łączy owej ulicy z ulicami Ofiar Oświęcimskich i Sikorskiego, jest całkowicie zamknięty. W międzyczasie, dojazd do Pełcznicy jest możliwy tylko przez objazd, prowadzący przez ulice Wałbrzyską, Piłsudskiego oraz Ofiar Oświęcimskich.

Zakres prac remontowych na ulicy Kasztanowej jest bardzo szeroki. Planuje się kompletną dekonstrukcję i ponowne wykonanie drogi na odcinku długości pół kilometra. Prace obejmują również zabezpieczenie urwiska skalnego za pomocą kotew i pokrycie go całkowicie siatkowymi kurtynami. Dodatkowo, zaplanowano odwodnienie drogi i wzmocnienie muru oporowego. Na koniec, mieszkańcy dzielnicy Pełcznica będą mogli cieszyć się z nowo wybudowanego oświetlenia oraz chodników.