W wyniku decyzji podjętej na najwyższym szczeblu, Annie Gałkowska przejęła obowiązki dotychczasowego prokuratora okręgowego w Świdnicy, Wiesława Dworczaka. Gałkowska, wcześniej związana z Prokuraturą Rejonową w Kłodzku, teraz będzie kierować działaniami Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Powołanie Gałkowskiej na to stanowisko nastąpiło 25 marca 2024 roku. Decyzja ta została podjęta przez Dariusza Korneluka, Prokuratora Krajowego. W efekcie tej decyzji Wiesław Dworczak został odwołany z funkcji Prokuratora Okręgowego w Świdnicy. Zgodnie z informacją przekazaną w komunikacie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, Gałkowska pełnić będzie swoje obowiązki przez okres sześciu miesięcy i zostaje delegowana do pracy w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy.

Przed zmianą personalną, Wiesław Dworczak pełnił funkcję szefa Prokuratury Okręgowej w Świdnicy od marca 2016 roku. Jest on członkiem, a od 2017 roku również szefem stowarzyszenia prokuratorów „Ad Vocem”, które jest ściśle powiązane z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. „Ad Vocem” zostało założone w 2008 roku przez grupę prokuratorów, którzy pełnili funkcje kierownicze w Prokuraturze Krajowej podczas pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007. Do dziś wielu prokuratorów z tego stowarzyszenia odnajduje się na kierowniczych stanowiskach w lokalnych jednostkach lub w Prokuraturze Krajowej.