Gmina Świebodzice pragnie jak najbardziej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta. W tym celu przebudowano kilka przejść dla pieszych, aby stały się one bardziej komfortowe, widoczne i pewne, zarówno dla pieszych, jak i kierowców.

19 lipca zakończone zostało zadanie pt. “Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – ul. Wolności 23, ul. Świdnicka 50”.

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejących przejść dla pieszych we  wskazanych lokalizacjach doprowadzając do zgodności z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. 

Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, uspokojenie ruchu na drodze oraz ułatwienie przekraczania drogi wybudowano wyspę wyniesioną. Kolejnym elementem inwestycji było wykonanie przebudowy chodników stanowiących dojścia do przejścia dla pieszych na długości obszaru oddziaływania przejścia. Było to konieczne posunięcie z uwagi na wcześniejsze niewłaściwe parametry techniczne. Dodatkowo zastosowano system fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku. Wykonano również montaż dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w technologii LED, barwy zimnej białej. Oprócz tego w nawierzchni jezdni wykonano aktywne punktowe elementy świetlne umieszczone przed przejściem dla pieszych.

Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 128.000.00 zł brutto. Udział środków własnych Gminy Świebodzice wyniósł 37.140,00 zł brutto. Natomiast całkowita wartość inwestycji wyniosła 165.140,00 zł brutto.