Nie obyło się bez opóźnień

Mimo, że styczeń dobiega już końca, to dopiero teraz Rada Gminy przyjęła uchwałę dla Świebodzic na rok 2023. Budżet został przyjęty przez radnych wraz z autopoprawkami. W efekcie umożliwi to realizację inwestycji. Pomimo, że budżet pomyślnie przyjęto, nie obyło się wcześniej bez długich dyskusji. Sprawa dotyczyła głównie kwestii tak sporego opóźnienia. Oprócz uchwały przyjęto także Wieloletnią Prognozę Finansową.

Jak tłumaczył się burmistrz?

Główny zarzut opozycyjnych radnych wobec burmistrza Świebodzic dotyczył tego, dlaczego burmistrz nie zwołał posiedzenia Rady celem uchwalenia budżetu jeszcze w 2022 roku. Burmistrz odparł, że w listopadzie złożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu. Zgodnie z przepisami RIO ma tydzień na przekazanie projektu radnym, natomiast radni w odpowiednich komisjach mają 21 dni na rozpatrzenie projektu oraz złożenie poprawek. RIO wskazała termin na 4 stycznia 2023 roku. Jednakże burmistrz ze względu na zły stan zdrowia musiał przełożyć termin i dlatego posiedzenie odbyło się tak późno.