Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach przypomina, że do końca września można wykonać bezpłatnie test na krew utajoną. Pozwala on wykryć wszelkie zmiany w obrębie jelita grubego.

Testy na krew utajoną w kale pozwalają szybko i bezboleśnie wykonać badanie, dzięki któremu można uzyskać informacje na temat ewentualnych zmian w jelicie grubym. Testy te są pierwszym i podstawowym etapem w diagnostyce raka jelita grubego.

Jeśli wynik okaże się pozytywny, pacjent trafia na kolejne badanie, już bardziej precyzyjne, jakim jest kolonoskopia. Dla wielu pacjentów pozytywny wynik testu jest impulsem i motywacją do wykonania tego badania. W przypadku niepokojących zmian osoba natychmiast trafia na do  Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, gdzie ma zagwarantowaną kompleksową opiekę onkologiczną.

Gdzie pobrać test? Kto może skorzystać z testu?

Testy na krew utajoną można odebrać w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Świebodzicach, przy ul. Aleje Lipowe 15.

Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbkę należy zwrócić wraz z wypełnioną ankietą. Następnie test jest wysyłany do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, gdzie zostaje poddany dokładnej analizie.

Informacje dotyczące wykonania testu można uzyskać pod numerami telefonu: 74 664 59 51 lub 74 664 59 52.

Test na krew utajoną jest przeznaczony głównie dla osób w średnim wieku i seniorów, ale w zależności od wywiadu z lekarzem rodzinnym, również osoby młode będą mieć dostęp do badania. 

Osoby w wieku 50 – 65 lat, mogą wykonać test niezależnie od wywiadu rodzinnego. Osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego również mogą być skierowane na badanie. Tyczy się to także pacjentów w wieku 25 – 49 lat, u których stwierdzono mutacją genetyczną.