Urząd Miejski w Świebodzicach zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym “Detal w architekturze Świebodzic”. 

Celem Konkursu Fotograficznego „Detal w architekturze Świebodzic” jest między innymi pokazanie piękna architektury w regionie, promocja i prezentacja uroków miasta oraz zwrócenie uwagi na to, że budynek to coś więcej niż bryła,

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych, mieszkających na terenie Gminy Świebodzice. Osoby nieletnie również mogą przesłać swoje prace, ale potrzebują pisemnej zgody opiekuna prawnego.

Wymagania formalne

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace. Zabrania się tworzenia prac grupowych. Nadesłane zdjęcia nie mogą być fotomontażem.

Fotografie wysyłamy w formacie JPG, w najlepszej jakości, o rozdzielczości nie mniejszej niż 3500 px na dłuższym boku. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną i bezterminową licencję na publikację fotografii na portalu miejskim, oficjalnym fanpage’u oraz w prasie lub innych publikacjach związanych z Konkursem.

Jak wysłać prace?

Fotografie należy przesłać drogą e-mailową na adres [email protected]. W treści e-maila muszą być zamieszczone informacje takie jak:

  • tytuł e-maila: Konkurs Fotograficzny;
  • plik JPG podpisany ma być nazwiskiem;
  • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres);
  • numer telefonu, adres e-mail;
  • tytuł fotografii;
  • data i miejsce wykonania fotografii;
  • oświadczenie RODO.

Prace należy przesyłać do 31 października 2022 roku. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2022 r.