Wyniki naborów wniosków, w których samorządy ubiegały się o dofinansowanie na działania w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Dofinansowanie zostaje przyznane w Ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg Samorządowych.

Inwestycje w Świebodzicach

Gmina Świebodzice zabiegała o dofinansowanie w dwóch wnioskach. Był to maksymalny limit składania wniosków. Wnioski dotyczyły przejść dla pieszych. Pierwsze przejście mieści się w rejonie ulicy Wolności 23, natomiast drugiego w okolicy budynku przy ulicy Świdnickiej 50.

W obydwu przypadkach zakłada się zamontowanie specjalistycznego oświetlenie LED nad przejściami dla pieszych. W dalszych planach jest również budowa aktywnych punktów świetlnych, umieszczonych w podłożu drogi. Następnym etapem jest wzniesienie na drodze tak zwanej „wyspy” na celu spowolnienia ruchu kołowego.

Koszt planowanych inwestycji

W obu przypadkach opracowano wstępny kosztorys budowlany realizacji zarówno jednej jak i drugiej inwestycji.

W przypadku przejścia mieszczącego się przy ulicy Wolności 23 całość inwestycji wyniesie 80 tysięcy złotych,w tym 64 tysiące dofinansowania. W przypadku ulicy Świdnickiej koszt realizacji jest taki sam.