Burmistrz Miasta informuje o możliwości zatrudnienia na zastępstwo jako Pomoc administracyjna.Jeśli szukasz pracy i spełniasz podane kryteria, to idealna okazja do zaaplikowania. 

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika Urzędu Miejskiego w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej na stanowisku Pomoc administracyjna, poszukiwany jest nowy pracownik na zastępstwo. 

Do głównych zadań na nowym stanowisku należeć będą:

  • Przygotowanie i projektowanie materiałów graficznych promujących wydarzenia miejskie,
  • Podejmowanie działań promujących miasto Świebodzice, 
  • Pomoc w przygotowaniu scenariuszy wydarzeń miejskich 
  • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organizacjami pozarządowymi, 
  • Dokumentacja fotograficzna spotkań, wydarzeń, imprez miejskich oraz organizowanych przez stowarzyszenia
  • Współpraca z Miejską Telewizją Internetową,
  • Przygotowywanie projektów pism i umów, kserowanie, skanowanie, kompletowanie dokumentacji wydziałowej,

oraz wiele innych.

Jeśli chodzi o wymagania to podstawą jest posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych. Oprócz tego mile widziane będzie doświadczenie w zawodzie, wykształcenie kierunkowe wyższe lub średnie, a także umiejętność organizacji pracy, znajomość programów MS Office, swobodnego poruszania się w środowisku mediów społecznościowych, internetu czy lekkość pisania. 

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 17 grudnia 2021 roku, do godz.: 15:00 do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach na adres: Urząd Miejski – Sekretariat, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy na zastępstwo – POMOC ADMINISTRACYJNA w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej”.