Święty Mikołaj odwiedził miasto i obdarował mieszkańców wspaniałymi prezentami. A to nie jedyna atrakcja, która spotkała świebodziczan 6 grudnia.

Mimo prawdziwie zimowej, mroźnej aury wśród mieszkańców Świebodzic panował radosny nastrój. 6 grudnia obchodzono Mikołajki w huczny sposób. W południe Mikołajowie i Śnieżynki z jednostek oraz spółek: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Domu Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, MZN-u, OSIR-u i ZWiK-u spotkali się z Burmistrzem Miasta Pawłem Ozgą i Zastępcą Burmistrza Tobiaszem Wysoczańskim. Po krótkiej odprawie i pamiątkowym zdjęciu, wyruszyli spod Ratusza Miejskiego w różne części miasta, aby obdarowywać mieszkańców słodkościami.

Jednak główna część zabawy zaczęła się dopiero o 15:30, gdy na Rynku pojawili się szczudlarze z Teatru Avatar. Przechadzając się po placu, przybijali wszystkim najmłodszym „piątki”. Około godziny 16:00 pojawił się przez wszystkich wyczekiwany gość, czyli Święty Mikołaj. Na specjalnie przygotowanym fotelu przyjmował dzieci i wysłuchiwał ich życzeń. Zebranych przywitał uroczyście Burmistrz Miasta Paweł Ozga, który podkreślił, że bardzo cieszy go możliwość wspólnego, rodzinnego świętowania Mikołajek w mieście. Następnie odbyło się wspólne odliczanie, po którym rozbłysła świebodzicka choinka oraz iluminacje na budynku Ratusza. Na sam koniec otwarto kufer pełen balonów, które wzniosły się ku niebu wraz z życzeniami.

A to nie koniec atrakcji

Oprócz wspomnianych uroczystości i atrakcji, nad dobrą atmosferą eventu czuwali animatorzy z Kamayu Art w strojach pomocników św. Mikołaja, którzy zadbali, aby nikomu nie było zimno i zapraszali do wspólnego tańca oraz zabawy. Natomiast w Hali widowiskowo-sportowej zaprezentowano piękny występ w wykonaniu Seniorek z Klubu Senior +, które nie tylko zatańczyły do świątecznego przeboju Jingle Bells Rock, ale również wraz z animatorkami nauczyły kroków wszystkich chętnych.

Organizatorami Mikołajek byli: Miejski Dom Kultury, OSiR Świebodzice Spółka z o.o. oraz Miasto Świebodzice. W Mikołajkach uczestniczyli również: ZGK Świebodzice Spółka z o.o., ZWiK Świebodzice Spółka z o.o., Biblioteka Miejska, Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Zarząd Nieruchomości.