Rozpoczął się nowy rozdział współpracy między władzami miejskimi Świebodzic a lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W poniedziałek, 22 stycznia, odbyło się spotkanie burmistrza Pawła Ozgi z przedstawicielami tych organizacji. Miejsce wydarzenia to Miejski Dom Kultury w Świebodzicach, gdzie doszło do podpisania kluczowych umów.

Burmistrz Ozga przekazał informacje o finansowym wsparciu, które miasto zdecydowało się udzielić organizacjom na realizację ich inicjatyw. Subwencje te będą pochodziły bezpośrednio z budżetu miasta i zostaną przeznaczone na różne projekty służące społeczności lokalnej.

Projekty te obejmują szeroki zakres działań z obszarów takich jak promocja kultury fizycznej i sportu, ochrona zdrowia oraz promocja zdrowego stylu życia, a także kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego. Całkowita suma środków przeznaczonych na te cele wynosi 1,2 miliona złotych – kwota ta jest dowodem na zaangażowanie miasta w rozwój i wsparcie lokalnych inicjatyw.