W malowniczym Parku Szwedzkim, który zlokalizowany jest w Szczawnie-Zdroju, obecnie prowadzone są intensywne prace remontowe dotyczące jednego z istniejących tam budynków. Były pub, znany z działalności na przestrzeni wielu lat, jest aktualnie poddawany procesowi gruntownej przebudowy. Celem prac jest nie tylko przywrócenie budynkowi blasku i estetyki nawiązującej do jego historycznej struktury, ale również nadanie mu nowych funkcji.

Budynek, który do niedawna pełnił funkcję małego pubu, to obiekt zabytkowy pochodzący z XIX wieku, wcześniej służący jako miejsce publicznych toalet. W wyniku planowanej przebudowy ma on powrócić do swojej pierwotnej roli, lecz w nowoczesnej odsłonie. Jak wyjaśnia Marek Ćmikiewicz, zastępca burmistrza Szczawna-Zdroju, budynek ten ma pełnić dualistyczną rolę. Z jednej strony będzie to niewielka kawiarnia, z drugiej zaś – nowoczesny punkt sanitarny.

Ćmikiewicz tłumaczy koncepcję projektu następująco: „Mówiąc w skrócie, z obu stron budynku będą dostępne toalety. Będą one ogólnie dostępne – zarówno podczas godzin otwarcia kawiarni, jak i po jej zamknięciu – z wejściami od strony szczytowej”. Zastępca burmistrza dodaje także, że planowanym efektem przebudowy są dwa tarasy, na których znajdować się będą stoliki dla gości. Te przestrzenie rekreacyjne zaplanowano tak, aby były dostępne zarówno od strony ulicy Spacerowej, jak i od strony parku.