Park rekreacyjny dla mieszkańców został oddany do użytku. Jak tylko przyjdzie wiosna, świebodziczanie będą mogli cieszyć się z rozkwitających uroków tego miejsca.

We wtorek, 21 grudnia 2021 roku, odbył się odbiór techniczny robót budowlanych na obiekcie nr 1 Staw Warszawianka.

W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański, Przedstawiciele Konsorcjum Firm Dariusz Stańczyk „ Sta-Dar”, Grzegorz Szmidla „Ogrody”, przedstawiciel Inspektorów Nadzoru Aneta Śmieszna oraz pracownicy Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego.

Warto wspomnieć, że Staw Warszawianka jest ostatnim zakończonym zadaniem z aż dwunastu zrealizowanych. Wszystkie inwestycje przebiegły w ramach projektu  dofinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców”.

Jak wygląda Warszawianka?

W parku otaczającym staw przeprowadzono kilka cennych modernizacji. Przede wszystkim uporządkowano zieleń i wyeksponowano drzewa wzdłuż linii brzegowej. Dodatkowo nasadzono krzewy ozdobne oraz pnącza wokół placów rekreacyjnych. Na wiosnę wszystko zacznie rozkwitać, a mieszkańcy będą się mogli cieszyć dużą ilością zieleni. 

Oprócz przyrody zadbano o aspekty małej architektury. Teren parku podzielono na strefy funkcjonalne i aktywności ruchowej. Zbudowano pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe połączone wspólnym zadaszeniem. Zalicza się do nich letni pawilon gastronomiczny, szalet publiczny oraz pomieszczenie dla wędkarzy. Jak widać Staw Warszawianka będzie miejscem nie tylko na spacery, ale zapewnia większe możliwości rozrywkowo-rekreacyjne. Ponadto na terenie cypla podniesiono grunt kruszywem mineralnym, wybudowano plażę z palisadą, nasypem kamiennym i roślinnością na jej obrzeżach, a także zamontowano urządzenia placu zabaw, ławki i kosze.

Miejmy nadzieję, że park przypadnie do gustu mieszkańcom i każdy znajdzie w nim coś dla siebie.