Jak co roku, Świebodziczanie obchodzili Święto Niepodległości w sposób podniosły i patriotyczny. To jeden z ważniejszych dni w roku dla wszystkich Polaków.

Organizatorem obchodów był Miejski Dom Kultury. Na uroczystości zaproszono licznych gości. 11 listopada pojawili się: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański, Sekretarz Miasta Sabina Cebula, Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj, Radni: Grażyna Bieniada, Jan Klepiec, Janusz Kościukiewicz, Marek Gąsior, Adam Tobiasz, przedstawiciele Związku Sybiraków Alfons Daszkiewicz, Zbigniew Zaniewski i Tadeusz Fedorowicz, Panie Dyrektorki placówek oświatowych, Uczniowie, Przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Prezesi spółek oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego. Nie zabrakło również wielu mieszkańców Gminy Świebodzice. 

Obchody rozpoczęły się pod Ratuszem, gdzie wszystkich przybyłych powitała Katarzyna Lipert. Następnie głos przejął Burmistrz Ozga, który wygłosił długą mowę o zdarzeniach historycznych, które miały miejsce w 1918 roku w Polsce. Podkreślił, że 11 listopada to symbol miłości do Ojczyzny, wytrwałej walki o wolność i niezłomnej wiary w zwycięstwo. Ozga wspomniał także jak ważny jest lokalny patriotyzm, silna więź z Dolnym Śląskiem oraz Miastem Świebodzice i jego mieszkańcami.

Poetyckie świętowanie

Po odśpiewaniu Hymnu, przekazania flagi przez członków Klubu Senior Harcerzom ze świebodzickiego szczepu IMAGO im. Batalionu Zośka, a następnie jej wzniesienia, odbył się wybitny artystyczny występ. Przygotowany został przez uczestników sekcji muzycznej Miejskiego Domu Kultury oraz uczniów Zespołu Szkół w Świebodzicach. Młodzież wyrecytowała patriotyczne wiersze i wraz z Zespołem Melodia ze Stowarzyszenia Senior Aktywny Obywatel odśpiewano Rotę. 

Kolejnym punktem obchodów był uroczysty przemarsz do Parafii pw. św. Mikołaja, prowadzony przez Burmistrza Miasta razem z Majorem Wojska Polskiego w stanie spoczynku – 101- letnim Alfonsem Daszkiewiczem ze Związku Sybiraków wraz z Zygmuntem Szloskiem, Tadeuszem Widłą i Zbigniewem Zaniewskim. O godzinie 13:00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny, odprawiona przez Dziekana Dekanatu Świebodzickiego Ks. Proboszcza Józefa Siemasza, Ks. Prałata Augustyna Nazimka, Ks. Kan. Zdzisława Wójtowicza Proboszcza Parafii Matki Bożej Królowej Polski i Ks. Jana Putyrę.

Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego.