Miasto Świebodzice po raz kolejny organizuje akcję sprzątania miasta. Każdy, komu zależy na dobrym i zdrowym wizerunku miasta, może dołączyć do wspólnej inicjatywy już w najbliższą sobotę.

24 września odbędzie się IV edycja wspólnego sprzątania Świebodzic. Wydarzenie ma na celu promocję ekologicznych zachowań oraz edukowanie najmłodszych w kwestii dbania o środowisko. Wszystkie organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz instytucje są serdecznie zaproszone do aktywnego włączenia się w to wydarzenie.

Organizatorem akcji jest Miasto Świebodzice, a partnerami: Miejski Dom Kultury, OSiR Świebodzice Spółka z o.o., ZGK Świebodzice Spółka z o.o., ZWiK Świebodzice Spółka z o.o.

Tym razem zaplanowano sprzątanie czterech rejonów miasta: Ciernie, Zimny Dwór, Książański Park Krajobrazowy od strony Świebodzic oraz teren przy stadionie im. Ludwika Paluszaka (ul. Sportowa).

Harmonogram akcji „PosprzątajMY Świebodzice”:

  • 10:30 – rejestracja uczestników, ul. Rekreacyjna 1;
  • 11:00 – rozpoczęcie akcji, uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i z przewodnikiem zostaną dowiezieni autobusem miejskim do punktu początku trasy;
  • 13:00-15:00 – poczęstunek wraz z upominkiem, gry i zabawy;
  • 16:00 – zakończenie akcji. 

Każdy uczestnik otrzyma ekologiczny worek na plecy, a także zostanie wyposażony w worki na odpady oraz rękawiczki. Podczas akcji, odpady zbierane będą z zachowaniem zasad wstępnej segregacji do dedykowanych worków.