Moment, w którym małżeństwo obchodzi 50-lecie swojego związku, jest wyjątkowy zarówno dla jubilatów, jak i dla ich najbliższych. Nie inaczej było w przypadku Kazimiery i Jana Pomietlak, którzy świętowali Złote Gody. Ten znaczący jubileusz, to okazja do refleksji nad pięcioma dekadami wspólnie spędzonego czasu.

2 grudnia, w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość z tej okazji. Małżeństwo Pomietlak zawarło swój związek 28 kwietnia 1973 roku w Świebodzicach, skąd pochodzą. Ich miłość przetrwała pół wieku, co zasługuje na szczególne uznanie.

Burmistrz Świebodzic, Paweł Ozga, miał zaszczyt wręczyć Jubilatom Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nagrody te przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej parom obchodzącym Złote Gody. Cały obrzęd prowadziła natomiast Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Monika Kak.

Burmistrz Ozga, podczas uroczystości, wygłosił przemówienie skierowane do Państwa Pomietlak. Wyraził swoje podziękowania dla długotrwałego i godnego małżeństwa, które stanowi wzorowy przykład dla młodszych generacji. Złote Gody to nie tylko wspaniała okazja dla jubilatów, ale także dla ich rodziny i przyjaciół do świętowania 50 lat harmonijnego małżeństwa. Oprócz medali, Państwo Pomietlak otrzymali również pamiątkowe listy gratulacyjne oraz bukiety kwiatów.