W dniu 7 lutego 2022 roku, po długiej chorobie zmarł Václav Hartman – Honorowy Obywatel Miasta Świebodzice.

Václav Hartman był inicjatorem podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Jilemnice a Miastem Świebodzice. W latach 1998–2002 piastował urząd Burmistrza Miasta Jilemnice, a w latach 2002–2006 Zastępcy Burmistrza. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel w jilemnickich szkołach. Objął nawet funkcję dyrektora Gimnazjum i Technikum w Jilemnicach, a następnie Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Jilemnicach.

23 kwietnia 2002 roku Václav Hartman otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Świebodzice.

Szczególne wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje dla Rodziny pana Václava Hartmana. To ogromna strata dla czeskiego partnera, a także dla Świebodzic.