Zgodnie z oficjalnym komunikatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), przepisy wykonawcze dotyczące kwoty i terminu wypłaty czternastej emerytury zostały już ustalone. Dodatkowe świadczenie, które ma wynosić 2650 zł brutto, ma trafić do beneficjentów we wrześniu 2023 roku.

W roku 2023 dodatkowe środki otrzymają te osoby, które na koniec sierpnia posiadają prawo do emerytury, renty czy też innej długoterminowej formy wsparcia finansowego od ZUS. Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, podkreśla, że możliwa jest jedna wypłata „czternastki”, natomiast w przypadku renty rodzinnej, kwota dodatkowego świadczenia zostanie równomiernie podzielona między wszystkich uprawnionych.

Rzeczniczka ZUS zaznacza również, że nie otrzymają „czternastki” osoby, którym wypłaty zostały zawieszone na dzień sprawdzenia uprawnień do dodatkowego świadczenia, np. z powodu przekroczenia limitów dorobkowych.

Według informacji przekazanych przez Kowalską-Matis, pełną kwotę „czternastki” mogą otrzymać tylko te osoby, których główne świadczenie (np. emerytura lub renta) nie przekracza 2900 zł brutto. Kwota dodatkowego świadczenia będzie stopniowo zmniejszana dla osób, których główny przychód przekracza wyżej wymienioną kwotę – zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Jest jednak warunek – aby prawo do „czternastki” było zachowane, musi ona wynosić co najmniej 50 zł.

Kowalska-Matis tłumaczy, że to oznacza iż dodatkowe świadczenie otrzymają ci klienci ZUS, których emerytura lub renta nie przekracza sumy 5500 zł. Zasada „złotówka za złotówkę” implikuje natomiast, że jeśli ktoś otrzymuje od ZUS emeryturę w wysokości 3500 zł, to jego „czternastka” będzie wynosiła 2050 zł brutto.