Mieszkańcy Świebodzic zebrali się już kolejny raz, aby działać we wspólnej, ważnej sprawie. Z jednej strony ekologia, natomiast z drugiej pomoc innym.

11 września oraz 14 września miały miejsce dwie akcje, w których czynnie wzięli udział mieszkańcy Świebodzic. Pokazali tym samym, że umieją dbać o dobro innych, o piękno natury, o zdrowie i wzajemną pomoc.

Pełne worki śmieci

Akcję sprzątania miasta zorganizował Urząd Miejski Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego przy wsparciu: ZGK Świebodzice Sp. z o.o., OSiR Świebodzice Sp. z o.o., Miejskiego Domu Kultury, ZWiK Świebodzice Sp. z o.o., Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, Wód Polskich oraz Stowarzyszenie Czysty Wałbrzych.

11 września mieszkańcy wyruszyli z workami, rękawicami, chwytakami, wodą i ulotkami w poszukiwaniu śmieci na terenie miasta. Wszyscy spotkali się na ulicy Rekreacyjnej, gdzie przywitali ich burmistrz Paweł Ozga oraz sekretarz Sabina Cebula. Liczną grupą okazali się uczniowie z Zespołu Szkół, a także szkół podstawowych (nr 2 i Integracyjna). Ponadto pojawili się członkowie Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Klub Senior +. Akcję wsparły również jednostki organizacyjne i lokalne firmy.

Wszystkich podzielono na kilka grup, które miały się zająć inną częścią miasta. Wyznaczono cztery trasy: Ciernie, Zimny Dwór, ul. Sportowa oraz Książański Park Krajobrazowy od strony Świebodzic.

Niestety uczestnicy znaleźli bardzo dużo śmieci, a ich worki szybko się zapełniły. Świadczy to o dalszej ignorancji i nieodpowiedzialności niektórych ludzi, którzy w zaśmiecaniu środowiska naturalnego nie widzą nic złego.

12 litrów krwi

Przed ratuszem, w dniu 14 września stanął krwiobus. Do punktu zgłosiły się aż 33 osoby, a 28 z nich mogło oddać krew. Tego dnia zebrano łącznie 12 litrów krwi! Jak informuje Urząd Miejski w Świebodzicach, kolejna runda ma się odbyć w listopadzie.

Warto wspomnieć, że dwa dni później, 16 września w budynku dawnego Gimnazjum nr 1 (ul. Kozara-Słobódzkiego 21) w Świdnicy, również można było oddać krew. Zgłosiło się także wielu chętnych.

Akcja zorganizowana została przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.