Możliwość korzystania z punktu obsługi klienta firmy energetycznej Tauron na terenie miasta Świdnica i sąsiedniego powiatu świdnickiego staje się coraz bardziej prawdopodobna. Propozycja ustanowienia takiego punktu pojawiła się w wyniku inicjatywy grupy lokalnych radnych, którzy swoją ideę przedłożyli do rozpatrzenia w ubiegłym roku.

We wrześniu 2023 roku, w obradach Rady Miasta Świdnica, radni Zofia Skowrońska-Wiśniewska, Lesław Podgórski oraz Jan Jaśkowiak zgłosili wniosek o podjęcie przez miasto rozmów ze spółką Tauron na temat otwarcia lokalnego punktu obsługi klienta. Obecnie, jedynymi miejscami, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z usług stacjonarnych punktów energetycznego giganta są Dzierżoniów i Wałbrzych.

Radni, w imieniu licznej grupy mieszkańców Świdnicy, zwłaszcza tych starszych, którzy nie mają możliwości załatwiania spraw przez internet, apelowali o utworzenie Biura Obsługi Klienta Tauronu w mieście. Wskazują, że istnieje wiele formalności związanych z użytkowaniem energii elektrycznej, które wymagają osobistego załatwienia. Z wniosku radnych wynika, że firma Tauron wykazuje się pozytywnym nastawieniem do pomysłu utworzenia lokalnych punktów obsługi w gminach.