Minęło spotkanie prasowe odnośnie inicjatywy pod nazwą „SprzątnijMy Park Książański”. Ta przedsięwzięcie ma za zadanie dokładnie posprzątanie Parku Książańskiego, który obejmuje rezerwaty Przełomy pod Książem blisko Wałbrzycha oraz Jeziorko Daisy. Akcja ta jest ograna pod patronatem Prezydenta miasta Wałbrzych i Burmistrza Świebodzic.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy są zaniepokojeni stanem Parku Książańskiego, jego lasów, szlaków turystycznych oraz potoków. Zapraszamy także osoby gotowe do aktywności w postaci spaceru. Spotkajmy się 8 czerwca, o godzinie 11:00 przy Hipodromie Książańskim.

Głównym celem naszej inicjatywy jest:
– uporządkowanie centralnej strefy Parku Książańskiego oraz część lubiechowską,
– usunięcie nagromadzonych odpadów wzdłuż szlaków i ścieżek,
– eliminacja wszelkich miejsc gromadzenia odpadów,
– wyciągnięcie ze strumieni odpadów naniesionych z terenu miasta,
– dokładne posprzątanie okolic Starego Książa, Zamku Cisy oraz Jeziorka Dasy.

Po zakończeniu akcji, dla wszystkich wolontariuszy przewidziane jest podziękowanie w formie ogniska, poczęstunku a także różnych gier i niespodzianek.