Nowy rok szkolny w Świebodzicach rozpoczął się od inicjatywy miejskiej, polegającej na organizacji spacerów o charakterze historycznym. Celem przedsięwzięcia jest spopularyzowanie wiedzy o przeszłości miasta, z myślą szczególnie o najmłodszych jego mieszkańcach.

W czwartkowe popołudnie 5 października, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką Róży Stolarczyk, lokalnej znawczyni historii Świebodzic, udali się na kolejną edycję takiego spaceru.

Pierwszym punktem w programie wycieczki było zwiedzanie kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, gdzie gości przywitał proboszcz parafii, ks. Andrzej Białek. Następnie dzieci miały okazję zobaczyć mury obronne oraz Skrytkę Grundmana, znajdujące się przy ulicy Piłsudskiego. W dalszej części spaceru, Róża Stolarczyk poprowadziła uczniów do Domu Tkaczy i opowiedziała o nieistniejącym już kompleksie przemysłowym przy ulicy Strzegomskiej, pozostawionym przez rodzinę Kramstów i Hochbergów.

Wycieczka zakończyła się na sali posiedzeń w Ratuszu. Tam uczniowie mieli okazję spotkać burmistrza Pawła Ozgę oraz radnego Jana Klepca, którzy podziękowali za aktywne uczestnictwo w spacerze. Burmistrz odpowiedział także na pytania młodych mieszkańców dotyczące funkcjonowania miasta i wręczył Róży Stolarczyk upominki promujące Świebodzice, jako wyraz wdzięczności za zaangażowanie w działania na rzecz miasta i propagowanie jego historii. Uczniowie oraz kadra pedagogiczna otrzymali słodki poczęstunek od lokalnej firmy ZPC Śnieżka S.A.