Kilka dni temu miała miejsce trzecia część LXIV sesji Rady Miejskiej, która rozpoczęła w trybie on-line 28 lipca. W trakcie obrad dyskutowano nad projektem zmian w budżecie Gminy na rok 2022.

Posiedzenie rozpoczęło się od kontynuacji dyskusji z końca lipca. Należy przypomnieć, że zaproponowane zmiany obejmowały zabezpieczenie środków w budżecie na wkład własny wymagany do realizacji inwestycji “Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice wraz z budową stacji ładowania”. 

Był to jeden z trzech wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, które Świebodzice złożyły w lipcu 2021 r. i jedyny, na jaki otrzymały wsparcie. Pojazdy zeroemisyjne to wkład w ochronę środowiska oraz poprawę jakości powietrza przez ograniczenie emisji spalin, dlatego tak ważny jest dla Gminy ten projekt. 

Dzięki otrzymanym pieniądzom w wysokości 3 227 987,65 zł  (90% wartości zadania) Gmina postanowiła zamówić tabor obejmujący cztery pojazdy elektryczne dla spółek i jednostek miejskich. W ramach inwestycji zaplanowano zakup taboru obejmującego: śmieciarkę elektryczną, zamiatarkę, samochód dostawczy i samochód dla Straży Miejskiej. Do realizacji przedsięwzięcia niezbędne było jednak zabezpieczenie w budżecie wkładu własnego w kwocie 358 665,29 zł (10%). 

Skąd zabrano pieniądze?

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że 22 sierpnia zaprosił do Ratusza Miejskiego Radnych Rady Miejskiej, aby omówić projekt zmian w budżecie oraz wypracować wspólne stanowisko, które pozwoli na zrealizowanie zaplanowanych zadań z korzyścią dla Gminy i jej Mieszkańców. Radny Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans zaproponował, żeby potrzebne na wkład własny środki przesunąć z inwestycji zaplanowanej dla OSiR Świebodzice, a konkretnie przebudowy obiektów na ulicy Rekreacyjnej 1 i ulicy Mieszka Starego 6.

Burmistrz zaakceptował pomysł i dodatkowo po rozmowie z Prezesem spółki ustalił, że można to zrobić, bez szkody dla działań zaplanowanych przez OSiR Świebodzice.