Ruszyła już nowa perspektywa na granty Erasmus +. Obowiązuje w latach 2021-2027. 

Wszelkie placówki edukacyjne, od przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Erasmus +. Ważną zmianą w nowo ogłoszonym programie jest dopuszczenie do dotacji samorządów terytorialnych, organizacji non-profit,a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Pieniądze uzyskane z programu można przeznaczyć na wiele celów. Należą do nich: organizowanie zagranicznych wymian uczniów, zapraszanie ekspertów z zagranicy, obserwowanie nauczania za granicą, zagraniczne kursy i szkolenia dla kadry, teachig assignment, czyli prowadzenie zajęć za granicą, krótko- lub długoterminowe wyjazdy uczniów za granicę w celu nauki.

Warto wiedzieć, że organizowane są warsztaty pt. “Jak pozyskać dotację z programu Erasmus+ 2021-2027”, które skupiają się na zdobyciu umiejętności pisania wniosków i tworzenia projektów dla różnych placówek szkolnych. Warsztaty prowadzone są przez Grupę Wydawniczą Semantika.

Czym jest Erasmus +?

Program Erasmus + został stworzony w celu budowania pozytywnych relacji i współpracy między zagranicznymi szkołami, organizacjami non-profit i przedsiębiorstwami. Celem jest poszerzanie wiedzy oraz rozwój innowacyjności, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też organizowane są wymiany uczniów, studentów, a nawet kadry pracowniczej pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Program Erasmus to zdecydowanie ważna inicjatywa, która pomaga wzmacniać międzynarodowe więzi, edukować, uczyć szacunku i tolerancji oraz pomagać sobie nawzajem.