Szkolenie poprowadzone zostanie przez pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego we Wrocławiu.

Burmistrz Miasta wraz ze Zbigniewem Sadowskim – Członkiem Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Świdnickiego z terenu Gminy Świebodzice oraz Mariuszem Hydzikiem Przewodniczącym Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Świdnickiego informują, że w dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 12:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, w sali posiedzeń (pokój nr 7) odbędzie się szkolenie dla rolników indywidualnych z terenu Gminy Świebodzice. 

Szkolenie dotyczy rolników zainteresowanych dzierżawą gruntów rolnych po wygasłej umowie dzierżawy spółki Majątek Ziemski Stary Jaworów S.A. z/s w Milikowicach. Grunty te położone są na terenie Powiatu Świdnickiego m.in. na terenie Gminy Świebodzice oraz Gmin sąsiednich – Świdnica, Jaworzyna Śląska i Strzegom.

Tematem szkolenia będzie przedstawienie i omówienie trybu przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych, w tym m.in.: niezbędnych oświadczeń i dokumentów wymaganych do złożenia oferty oraz kryteriów oceny ofert.