Uchodźców z Ukrainy przybywa, a miasto stara się jak najlepiej uporządkować i zorganizować ich pobyt w Świebodzicach. W tym celu odbyło się specjalne spotkanie.

Wczoraj, 17 marca 2022 r., w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach odbyło się spotkanie dla osób, które przyjechały do gminy, uciekając przed wojną w Ukrainie.

Organizatorem spotkania był Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga. Głównym celem wydarzenia było przekazanie wszystkim uchodźcom z Ukrainy, którzy zatrzymali się w Świebodzicach, kompleksowych informacji w trzech ważnych kwestiach, czyli legalizacji pobytu, podjęcia pracy i uczęszczania dzieci do szkół.

Spotkanie poprowadził Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Sysa, który powitał wszystkich i przedstawił harmonogram spotkania. Na początku podjęto temat uzyskania PESEL-u. Należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy obywatel Ukrainy, który uciekając przed wojną, przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski, może wystąpić o nadanie numeru PESEL.

Jeśli osoba przebywa aktualnie w Świebodzicach, musi udać się do Urzędu Miejskiego w  Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27, pok. nr 4  Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej, aby uzyskać  niezbędne informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku. Warto umówić się wcześniej na wizytę pod numerem telefonu: 74 666 95 52.

Burmistrz Miasta zapewnił wszystkich obecnych, że miasto będzie się starać, aby każdy poczuł się w nim bezpiecznie i spokojnie. W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, członkowie specjalnie powołanego w mieście Zespołu ds. uchodźców z Ukrainy, przedstawiciele placówek oświatowych, Dziekan Dekanatu Świebodzickiego Józef Siemasz , a także osoby reprezentujące świebodzickie jednostki, instytucje, spółki, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz kluby sportowe i organizacje pozarządowe. 

Każda osoba otrzymała kompleksowy informator, ułatwiający poruszanie się w sferze urzędowej w gminie. Znajdują się w nim objaśnienia jak krok po kroku uzyskać numer pesel oraz założyć profil zaufany, który umożliwi ubieganie się o poszczególne świadczenia.

Dla uczestników przygotowano słodki poczęstunek, a w czasie kiedy dorośli uzyskiwali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dzieci bawiły się pod opieką animatora. Organizatorzy spotkania mają nadzieję, że umożliwiło ono większą integrację  poczucie bezpieczeństwa.