Zjawisko hejtu i mowy nienawiści to wciąż rosnący problem, szczególnie w Internecie. Problem ten zaobserwowano również w Świebodzicach, dlatego miasto postanowiło działać. 

18 listopada 2021 roku, w Sali Posiedzeń Ratusza Miejskiego odbyła się konferencja prasowa, dotycząca nowej akcji społecznej Stop Hejt. O godzinie 10:00 rozpoczęło się spotkanie zwołane przez Burmistrza Miasta Pawła Ozgę. 

Spotkanie poprowadzili koordynator akcji Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański,  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Sysa i pomysłodawca akcji Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  Maciej Więcek. Wzięli w nim udział również Kierownik  Klubu Senior + Agata Koperska, Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej ds. profilaktyki Aneta Rajca oraz Kierownik  Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Ilona Szczygielska.

Tematem rozmów było nakreślenie sytuacji jaka panuje obecnie w mediach społecznościowych i innych platformach w Internecie, a także poza nimi. Mowa nienawiści to poważny problem, który dotyka całą Polskę i świat. Podobnie jak w innych miastach, w Świebodzicach zostanie przeprowadzona kampania edukacyjno-informacyjna pod nazwą “Stop Hejt”. To druga taka akcja po kampanii “Pomóż Mi” skierowana do mieszkańców.

Jak przebiegnie akcja?

Głównym celem akcji będzie nie tylko informowanie o problemie, ale przede wszystkim uświadomienie ofiarom cyberprzemocy, że mogą się bronić, a oprawcom, że nie są bezkarni.

W tym celu odbędą się spotkania informacyjne, edukacyjne, ale również warsztaty w szkołach, gdzie dzieci będą mogły same sprawdzić, do czego prowadzi prześladowanie i wyśmiewanie innych osób w sieci. W placówkach szkolnych staną także specjalne skrzyneczki, gdzie każdy uczeń będzie mógł anonimowo zgłosić, że stał się ofiarą prześladowań lub będzie wiedział o osobie, która może potrzebować pomocy. 

Ciekawym pomysłem jest stworzenie “Świebodzickiego słownika mowy nastolatka”, który skierowany będzie głównie do rodziców. Pozwoli on na zrozumienie, o czym tak naprawdę piszą ich dzieci w Internecie i jakim słownictwem posługuje się dzisiejsza młodzież. 

Zaplanowano również wywieszenie banerów i billboardów informacyjnych w mieście, spotkania z terapeutą w szkołach, rozmowy z rodzicami, konkurs na dowolną pracę artystyczną dotyczącą tematyki walki z hejtem, a na zakończenie przedstawienie teatralne, które podsumuje wszystkie działania.

Koordynatorem całego projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach.