W Świebodzicach została otwarta Jedyna w swoim rodzaju wystawa. Miłośnicy filatelistyki z pewnością będą tłumnie przybywać na ekspozycję. 

W dniu 4 listopada 2021 roku, w Miejskim Domu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy “Świebodzice 1951-2021 Siedem Dekad Filatelistyki Młodzieży”, której organizatorem był Polski Związek Filatelistów Zarząd Koła nr 1 im. Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki w Świebodzicach.

Uroczystość otwarcia poprowadzili Paweł Dziurzyński – przewodniczący Koła oraz Tadeusz Gawlicki – przedstawiciel Koła. Na wernisażu pojawili się zaproszeni goście, a wśród nich: Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, Sekretarz Miasta Sabina Cebula, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach Elżbieta Krzan, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Beata Wiciak, Prezes Okręgu Wałbrzyskiego Filatelistyki Henryk Jeziorski oraz Przewodniczący Sądu Konkursowego Artur Marsy.

Gorące podziękowania i upominki

Podczas wernisażu nie brakowało uścisków rąk. Burmistrz Miasta Paweł Ozga serdecznie podziękował Polskiemu Związkowi Filatelistów za wieloletnie pielęgnowanie tradycji filatelistycznej w Świebodzicach, ogromne zaangażowanie w rozwój Koła oraz za bardzo dobrą współpracę z Miastem Świebodzice. Ozga podziękował również za edukację młodzieży oraz pochwalił niegasnącą pasję członków Koła. 

Burmistrz, który jest Przewodniczącym Komitetu Honorowego Wystawy wręczył Pawłowi Dziurzyńskiemu okolicznościowy dyplom oraz upominek. Panowie podziękowali sobie za dobrą współpracę. W ramach wyrazu wdzięczności Dziurzyński również podarował Burmistrzowi upominek i folder oraz podziękował za wspieranie wszystkich działań podejmowanych przez filatelistów.

Nie zabrakło także nagród sfinansowanych przez Polski Związek Filatelistów. Wręczono brązowy medal Albertowi Kopciowi za zasługi dla Polskiej Filatelistyki. Uhonorowano trównież Jagodę Gałusińską i Łukasza Wierzbickiego poprzez podarowanie Złotej Odznaki Honorowej PZF

Wydarzenie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Świebodzice.